HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Nadere informatie boek


Boeknummer:05095
Auteur:Reuvens, L.A.
Titel:Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen, houdende de uitkomsten der opnemingen, in 1869 gelast door de Provinciale Staten van Gelderland
Ondertitel:Gevoegd, ingevolge goedkeuring van het Collegie van Gedeputeerde Staten, bij de kaart van 38 bladen, voorstellende de Waal- en Rijn-dijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbeteri
Serie:
Uitgever:Is. An. Nijhoff en Zoon
Plaats en jaar uitgave:Arnhem1871
ISBN en aantal paginas:niet vermeld118
Index/opmerkingen: