HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Stichting Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht


Activiteitenverslag 2015
Het stichtingsbestuur werd in 2015 gevormd door G.K. Swillens (voorzitter), A.A.B. van Bemmel (secretaris-penningmeester), mevrouw E.S.C. Erkelens-Buttinger en C. van Schaik. Mevrouw M.A. van der Eerden-Vonk (directeur RHCZOU) adviseerde in voorkomende gevallen het bestuur.

De Vriendenstichting ondersteunde in 2015 het initiatief van Ad van Bemmel tot de terugkeer van het vroeg zestiende-eeuwse Poortboek van de stad Wijk bij Duurstede dat sinds 1894 in bruikleen beruste op het rijksarchief te Utrecht. Rondom de terugkeer van het Poortboek naar de gemeente Wijk bij Duurstede werd door de Vriendenstichting en het RHCZOU op 23 oktober 2015 een symposium georganiseerd over de stadsrechten van de steden Wijk bij Duurstede, Rhenen en Vianen. Ruim 125 personen bezochten dat symposium in theater Calypso te Wijk bij Duurstede.
Zes erfgoedpartners, te weten Museum Dorestad, Museum Het Rondeel en het Stedelijk Museum Vianen alsmede de historische verenigingen Tussen Rijn en Lek, de Oudheidkamer Rhenen en Omstreken plus Het Land van Brederode, haakten aan bij dit initiatief. Zij organiseerden in 2015-2016 in elk van de drie steden een tentoonstelling over stadsrechten, waaraan een lesbrief met excursie voor de plaatselijke basisscholen werd gekoppeld.

Het bestuur van de Vriendenstichting nam in 2015 vijfmaal deel aan het overleg met de eerdergenoemde erfgoedpartners en kwam daarnaast tweemaal apart bijeen. Het bestuur is doende geweest met de uitbreiding van de bestuur maar slaagde daar nog niet in.

De Vriendenstichting verleende subsidie aan Dr A. de Jong voor de uitgave van een wapenboek over heraldische wapens die in het verleden in Zuidoost Utrecht werden gevoerd. Het boek werd op 4 september 2015 gepresenteerd in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede gelijktijdig met de onthulling aldaar van drie gerestaureerde zeventiende-eeuwse wapenborden.

De ANBI-status van de Vriendenstichting werd in 2015 opgewaardeerd. De fiscus verleende aan de Vriendenstichting de zogenaamde ANBI Cultura status waardoor giften van donateurs thans voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn.
activiteitenverslag 2016
activiteitenverslag 2017