HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Disclaimer en gebruiksvoorwaarden voor de beeldbank

Disclaimer

Het Regionaal Historisch Centrum respecteert uiteraard de wettelijke bepalingen inzake het intellectuele eigendom van beeldmateriaal. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd te achterhalen waar eventuele rechten van derden op het materiaal in onze collecties berusten. Dit is echter niet in alle gevallen gelukt. Bent u van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen via deze website inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt en/of hebt u gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website, dan verzoeken wij u dit schriftelijk (met argumenten onderbouwd) aan ons mee te delen. Als de klacht gegrond is, zal in goed overleg naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval zullen wij het materiaal van de website verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van de beeldbank is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Bij commercieel gebruik is voorafgaande toestemming van de streekarchivaris van het RHC Zuidoost Utrecht nodig voor het verveelvoudigen, opslaan of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, openbaar maken van of uit de aangeboden teksten en het beeldmateriaal.

Auteursrecht
Voor het gebruik van downloads of prints van topografische kaarten en prenten is geen toestemming vereist, de bronvermelding ‘collectie RHC Zuidoost Utrecht’ volstaat. Voor het vermenigvuldigen en/of openbaar maken van afbeeldingen waarvan het auteursrecht bij het RHC Zuidoost Utrecht berust, wordt de toestemming hierbij verleend.

In een aantal gevallen berust het auteursrecht niet bij het RHC Zuidoost Utrecht. Als de auteur bekend is, staat dat bij de betreffende afbeelding vermeld. In zulke gevallen dient U bij de auteursgerechtigde, de auteur of instelling, toestemming te vragen om die afbeelding te mogen downloaden en/of publiceren.

Bij het bestellen van afbeeldingen waarvan het auteursrecht niet bekend is, of niet achterhaald kon worden, gaat u door bestelling akkoord met de verantwoordelijkheid voor aanspraken die de houder van het auteursrecht hierop kan doen gelden.

Terug