HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Dienstverlening


Genealogie
De informatieverstrekking aan genealogen of stamboomonderzoekers vindt fysiek plaats in de studiezaal van het RHC Zuidoost Utrecht in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. U kunt daar de akten van de burgerlijke stand uit de periode 1811-1912 (1952) en de bevolkingsregisters uit circa 1850-1940 van alle aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers op microfiche raadplegen. Ook onderzoek in de zogenaamde voorlopers van de burgerlijke stand, de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters (dtb) van vr 1811 is mogelijk.
Veel van deze genealogische basisinformatie uit de streek is ook digitaal te vinden op de websites www.archieven.nl, www.wiewaswie.nl of www.hetutrechtsarchief.nl. Deze laatste pagina is via Zoeken in DTB ook direct via deze website te benaderen. Daarvoor hoeft u dus de deur niet uit. Bovendien vindt u in Wijk bij Duurstede de archieven van de dorps- en stadsgerechten, de notarile archieven en de weeskamerarchieven van de zes gemeenten.


Overig onderzoek
Wilt u andere archiefstukken dan de burgerlijke stand, het bevolkingsregister, de dtb-registers, de oud-rechterlijke of notarile archieven inzien, of komt u voor fotos, prenten, boeken of kranten betreffende n van de deelnemende gemeenten? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Alle historische archieven van de zes gemeenten en hun rechtsvoorgangers zijn bij het RHC Zuidoost Utrecht ondergebracht, behalve een groot deel van de bouwvergunningen. U kunt terecht in Wijk bij Duurstede voor alle openbare bestuursarchieven van de gemeenten Amerongen (tot en met 2005), Bunnik (tot en met 1995), Doorn (tot en met 2005), Driebergen-Rijsenburg (tot en met 2005), Houten (tot en met 2002), Leersum (tot en met 2005), Maarn (tot en met 2005), Rhenen (tot en met 1994), Vianen (tot en met 1995) en Wijk bij Duurstede (tot en met 1995). Het onderdeel Zoeken van deze website maakt het mogelijk om te zien welke archieven en collecties er allemaal zijn n om in de toegangen en nadere toegangen te zoeken. Daar vindt u ook de digitale kranten en beeldbank.
Alleen voor de meeste bouwvergunningen kunt u nog niet bij het RHC Zuidoost Utrecht terecht, maar moet u zich rechtstreeks wenden tot de betreffende gemeente. Desgewenst kan het RHC u daarbij behulpzaam zijn.