HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Het Kromme Rijnsymposium


Kromme Rijnsymposium: inspirerend!
Voor de 75 deelnemers aan het Kromme Rijnsymposium is het boek van Kees Dekker uit 1983 nog steeds het standaardwerk over het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Het door het RHC, de Vrienden van het RHC en de Historische Kring Tussen Rijn en Lek op 4 november 2016 georganiseerde symposium was geanimeerd en inspirerend. Dit laatste ook al omdat de achtergrond van de deelnemers zo divers was. Er waren amateur- en professionele onderzoekers, er waren streekkenners en mensen van elders, er waren historici, geografen, genealogen, heraldici en archeologen. In workshops is gesproken over de vraag of er wat betreft de hoofdthema’s van het boek nieuwe inzichten zijn ontstaan en zo ja, welke dan. Welke gaten zitten er nog in onze kennis? En hoe kunnen we die door verder onderzoek opvullen?


Kaj van Vliet liet op beeldende wijze zien hoe het boek van Dekker indertijd tot stand is gekomen. Ad van Ooststroom maakte duidelijk welke onderzoeksvragen, vergeleken met de tijd van Dekker, nu met geografische informatie systemen kunnen worden beantwoord. Taco Hermans stelde de vraag wie in de 14de eeuw de woontorens in het gebied hebben gebouwd. Eén van de suggesties is te kijken naar de overeenkomst in wapens die belangrijke families in het gebied toen voerden. Veel rond de pre-stedelijke ontwikkeling van Wijk bij Duurstede is nog onduidelijk. Jan van Doesburg vindt dat daarbij te weinig rekening wordt gehouden met de veranderingen in de loop van de Kromme Rijn. Een betere reconstructie van het landschap en van de bewoning in de 10de-11de eeuw is nodig. Deze conclusie trokken ook de deelnemers aan de workshop van Ad van Bemmel over de ontginning van het gebied. Daarbij is eveneens de archeologie aan zet. Ook een gedegen analyse van veldnamen (toponiemen) is wenselijk. Al die zaken leveren volgens Peter Henderikx informatie op om de rechtelijke en kerkelijke organisatie beter te begrijpen. Waarom bijvoorbeeld liggen grenzen van parochies en gerechten daar waar ze lagen? Waar precies lagen de middeleeuwse hoven (grote boerderijen) en de bezittingen van Duitse kloosters?

Hier vindt u de doorzoekbare, digitale versie van het boek Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen.

De organisatoren gaan nu met de resultaten van het symposium aan de slag. De komende maanden zal een onderzoeksagenda voor de komende jaren worden opgesteld waaraan veel mensen kunnen deelnemen. Die agenda is gericht op het jaar 2022. Het is dan 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd, met de aanleg van de Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk werd begonnen, de broeklanden ten zuiden van Utrecht werden ontgonnen en Utrecht stadsrechten kreeg.

Hier vindt u een fotoverslag van het symposium door Winfried Leeman.