HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Privacy informatie


Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht verwerkt persoonsgegevens om zijn wettelijke taken uit te voeren. U heeft als bezoeker het recht om te weten hoe wij met deze gegevens omgaan.

Privacy bij het RHC
Wij registreren uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op de volgende momenten:
• Wanneer u een vraag per mail of telefoon stelt, hebben wij uw contactgegevens nodig om u te helpen. De mailwisseling wordt voor interne verantwoording maximaal 24 maanden bewaard;
• Wanneer u een afbeelding of scan bestelt, hebben wij uw contactgegevens nodig om de bestelling af te ronden. Uw gegevens worden voor interne verantwoording maximaal 24 maanden bewaard;
• Wanneer u een archiefstuk, bibliotheekboek of ander document aanvraagt, zowel ter plekke in onze studiezaal of per mail, registreren wij u als bezoeker. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 24 maanden na uw laatste aanvraag;
• Wanneer u een archiefstuk wilt inzien dat niet-raadpleegbaar is wegens de materiële staat van het archiefstuk, dan kunt u een formulier invullen om toestemming voor raadpleging te vragen. U vult hiervoor uw persoonsgegevens in. Het ingevulde formulier voor het raadplegen van kwetsbare archiefstukken wordt door ons gedurende de geldigheidstermijn bewaard. Standaard is dat 12 maanden;
• Wanneer u een niet-openbaar archiefstuk wilt inzien, dan kunt u een formulier invullen om toestemming voor raadpleging te vragen. U vult hiervoor uw persoonsgegevens in. Wanneer u toestemming heeft gekregen om een niet-openbaar archief(stuk) in te zien, bewaren wij het ingevulde formulier zolang de openbaarheidsbeperking op het archief(stuk) berust. Wanneer u geen toestemming heeft gekregen, bewaren wij het ingevulde formulier 12 maanden voor interne verantwoording;
• Wanneer u een particulier archief of een particuliere collectie aan ons schenkt of in bruikleen geeft, registeren wij uw gegevens. Wij bewaren uw gegevens zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen over het archief of de collectie. Alleen geautoriseerde medewerkers van het RHC Zuidoost Utrecht hebben toegang tot deze gegevens.
Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies. Wel maakt een externe partij waarbij de beeldbank gehost wordt, gebruik van cookies. Nadere informatie hierover kan verkregen worden op de website van DeventIT in Bunschoten.

Privacyverklaring
Het RHC is een gemeenschappelijke regeling waaraan zes gemeenten deelnemen: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Wijk bij Duurstede. Het RHC is gevestigd in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Hier kunt u de privacyverklaring lezen.

Privacyrechten
U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn bij het RHC. U kunt vragen om een correctie of verwijdering bij onjuistheden in uw gegevens. U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u bekend zijn via de website van het RHC.

Datalek melden
Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer u vermoedt dat persoonsgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum) van u of anderen in te zien zijn voor mensen die dit niet mogen, dan kunt u dit bij ons melden. Omdat deze gegevens misbruikt kunnen worden, is het belangrijk om zo’n datalek te melden. U kunt een datalek melden via de website van het RHC Zuidoost Utrecht.

Disclaimer
Als u meent dat wij (beeld)materiaal digitaal op onze website laten zien waardoor inbreuk wordt gemaakt op uw rechten of waardoor uw privacy wordt geschaad, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@rhczuidoostutrecht.nl of via het telefoonnummer 088-5300 167.