HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Het Bezoekersreglement in het kort

Registratie
-Wanneer u het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede bezoekt meldt u zich bij de receptie van het gemeentehuis. Bij uw eerste bezoek vult u, op verzoek van een legitimatiebewijs, een bezoekerskaart in. Elk volgend bezoek wordt digitaal geregistreerd door de studiezaalmedewerker.

Gedragsregels
-Bezoekers hebben alleen toegang tot de studiezaal, de koffieruimte (kamer 0.03B) en de publieksruimten in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede.
-Jassen, koffers, tassen, mobiele telefoons en andere voorwerpen die de rust kunnen verstoren, zijn in de studiezaal niet toegestaan. Voor het opbergen van deze spullen zijn in de gang naar de studiezaal een garderobe en kluisjes aanwezig.
-Er geldt een rookverbod in de studiezaal en de publieksruimten van het gemeentehuis.
-Eten en drinken in de studiezaal is verboden; u kunt hiervoor terecht in de koffieruimte (kamer 0.03B).
-De faciliteiten in de studiezaal zijn beschikbaar als hulpmiddelen voor het verrichten van onderzoek. Het is niet toegestaan deze faciliteiten te gebruiken voor privťdoeleinden.

Aanvragen van archiefstukken
-U mag niet meer dan 5 archiefstukken tegelijkertijd aanvragen. Als u nieuwe stukken wilt aanvragen, moet u eerst de eerder aangevraagde stukken inleveren.
-De medewerkers hebben het recht het aantal stukken dat u per dag wilt raadplegen, te beperken.
-In principe mag u alle archiefstukken (origineel, verfilmd of gedigitaliseerd) inzien, behalve stukken die (nog) niet openbaar zijn of die in slechte materiŽle staat verkeren. Een formulier ďVerzoek om toestemming tot raadpleging niet-openbare archievenĒ is aan het bezoekersreglement toegevoegd.

Omgang met archiefstukken
-Leg het originele stuk plat op de tafel of plaats het op een beschikbare lezenaar.
-Gebruik een leeskussen om gebonden delen te steunen.
-Vermijd vouwen, kreuken of scheuren.
-Sla de bladzijden van de archiefstukken om met droge vingers.
-Op de archiefstukken mag niet worden geschreven en ook het overtrekken van archiefstukken is verboden.
-Aantekeningen mogen uitsluitend met een zacht potlood (HB) worden gemaakt. Het RHC stelt de potloden beschikbaar in de studiezaal.
-Gebruik de stukken niet als onderlegger voor uw aantekeningen of als steun voor uw ellebogen en plaats geen andere voorwerpen op de archiefstukken.
-De volgorde van de archiefstukken mag niet worden veranderd.
-Laat de bladen van een archiefstuk niet uitwaaieren.
-Verwijder geen labels, nietjes of ander bindmateriaal van de archiefstukken.
-Meld elke beschadiging of verkeerd opgeborgen archiefstuk(ken) aan de studiezaalmedewerker.
-Vanwege het risico van onopzettelijke schade die veroorzaakt kan worden door markeerstiften, correctievloeistof, nietmachines, perforators en puntenslijpers (ook de kruimeltjes van gum en het slijpsel van potloden kunnen schade aan de documenten veroorzaken) mogen deze voorwerpen niet naar de studiezaal worden meegenomen. Het slijpen van potloden kan aan het bureau van de studiezaalmedewerker geschieden.
-De studiezaalmedewerker kan u verplichten om bij het raadplegen van kwetsbare stukken handschoenen te dragen. U dient zicht te houden aan de instructies van de studiezaalmedewerker.

Reproduceren van archiefstukken
-Het fotograferen en filmen van archiefstukken is toegestaan. Deze wijze van reproduceren heeft de voorkeur boven fotokopiŽren.
-Het is mogelijk om archiefstukken te laten reproduceren, tenzij de materiŽle staat van het stuk zich daartegen verzet en/of er wettelijke beletselen zijn, zulks ter beoordeling van de studiezaalmedewerker. Het fotokopiŽren van kwetsbare stukken is in het geheel niet mogelijk. Van deze archiefstukken kunnen wel andersoortige reproducties worden gemaakt.
-Het fotokopiŽren van archiefstukken wordt gedaan door de studiezaalmedewerker en niet door u als bezoeker. Van deze regel kan worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de studiezaalmedewerker.
-De kosten voor het maken van reproducties vindt u in de Tarievenregeling 2011.

Tot slot
-Het RHC verwacht dat u zich houdt aan het bezoekersreglement en aan de aanwijzingen van de medewerkers. Bij weigering kan u de toegang tot de studiezaal ontzegd worden.
-Als u het oneens bent met een besluit van een medewerker dat voortvloeit uit deze regels, dan kunt u schriftelijk in beroep gaan bij de archivaris.
-De Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995, de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001 en de Algemene Verordening Persoonsgegevens 2018 zijn van toepassing.


Bovenstaande is gebaseerd op het uitgebreide bezoekersreglement.