HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS

Publieksjaarbericht 2018

Met trots presenteren wij ons jaarverslag over 2018. Via deze link krijgt u inzage in wat het RHC in het afgelopen jaar heeft gedaan. 2018 was voor het RHC het jaar waarin het oude beleidsplan afliep en het nieuwe is geaccordeerd door het bestuur. Bij de evaluatie van het oude beleidsplan bleek dat de meeste doelen ruimschoots zijn behaald.
Verder was er veel aandacht voor het uitbouwen van de beeldbank, inventariseren van archieven en het maken van Nadere Toegangen. Bij diverse culturele activiteiten in het werkgebied droeg het RHC zijn steentje bij.

Nieuw bij het RHC: Wietse Bakker, Informatiemanager en adviseur


Op 1 januari 2019 is Wietse Bakker begonnen bij het RHC als informatiemanager en adviseur digitale informatie. Hij zal samen met de aangesloten gemeenten gaan werken aan de ontwikkeling van een digitale archiefbewaarplaats (e-depot), de gemeenten helpen bij het aanpakken van verbeteringen in hun informatiehuishouding en hen adviseren over digitaal archiveren. Als informatiemanager zal hij in nauwe samenwerking met zijn collega’s vorm gaan geven aan de informatiehuishouding van het RHC zelf. Beide functies zijn nieuw voor het RHC, dat hiermee een nieuwe rol aanneemt en de samenwerking met de gemeenten versterkt.
De bij het RHC aangesloten gemeenten werken inmiddels allemaal digitaal en moeten daarmee ook digitaal archiveren. Dat is nieuw en stelt gemeenten voor veel vragen en uitdagingen. Vorig jaar hebben de gemeenten het RHC verzocht om regie en ondersteuning. Met de vaststelling van het nieuwe beleidsplan ‘Vooruit met het verleden’ heeft het RHC invulling gegeven aan deze nieuwe versterking en verdieping van de samenwerking.

Bezoekersregistratie

Het RHC is een openbaar archief en we ontvangen u graag op onze studiezaal. Bij het bezoeken van het RHC vragen we u om een bezoekerskaart in te vullen. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we een aantal wijzigingen aangebracht op onze bezoekerskaarten en de manier waarop we er mee om gaan. Op de bezoekerskaart vult u een aantal persoonsgegevens in, zoals uw naam en uw woonplaats.
Deze persoonsgegevens gebruikt het RHC voor:
  • Statistische doeleinden: voor het archief is het goed om te weten welke archieven populair zijn (in verband met restauratie en digitalisering) en welke dagen druk bezocht zijn. Uw persoonsgegevens worden altijd geanonimiseerd voordat ze verwerkt worden;
  • communicatie met bezoekers
  • het bewaken van onze archiefstukken: wie vraagt wat wanneer op? In het geval van een vermissing of beschadiging hebben we de persoonsgegevens nodig om in contact te komen met de laatste aanvrager.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. We bewaren uw gegevens 5 jaar in ons registratiesysteem.
Voor meer informatie over uw privacy bij het RHC kunt u terecht op onze privacy pagina. Hier vindt u ook het register van verwerkingen.
Voor meer informatie over het bezoeken van de studiezaal kunt u terecht bij het bezoekersreglement.

Openingstijden

Per 1 januari 2019 zijn de openingstijden van het RHC gewijzigd.
De studiezaal is van maandag tot en met vrijdag te bezoeken van 9.00 tot 17.00 uur.
 
Let op: de zaterdagopenstelling is komen te vervallen.


 

Gemeentearchief Wijk bij Duurstede

Vorig jaar is hard gewerkt om een aantal blokken van het archief van het gemeentebestuur Wijk bij Duurstede over de periode 1811-1995 samen te voegen. Dat betreft het archief over de periode 1811-1851 (voorheen toegangsnummer 2) met een deel van het archief over 1852-1970 (voorheen toegangsnummer 3-4), namelijk van 1852 tot 1934, tot het nieuwe archief van het gemeentebestuur Wijk bij Duurstede, 1811-1934. Het resterende gedeelte van het archief over 1852-1970 is samen gevoegd met de archieven van 1971-1980 en van 1981-1995 tot het archief 1935-1995. Het gaat om in totaal bijna 153 strekkende meter archief. De afgelopen week was de voltooiing van de samenvoegingen.
De cesuur tussen de twee archieven ligt bij 1935. In dat jaar is een nieuw registratiesysteem ingevoerd. 1995 is het eindjaar van het laatste archief omdat in 1996 door samenvoeging van de gemeente Wijk bij Duurstede met de gemeenten Langbroek en Cothen een nieuwe organisatie ontstond.
Een voordeel van de samenvoegingen is dat in de archieven veel meer stukken van dezelfde rubriek bij elkaar zijn komen staan.
De inventaris van de gemeente Wijk bij Duurstede, 1811-1934 is te vinden onder toegangsnummer 2. De inventaris van de gemeente Wijk bij Duurstede, 1935-1995 onder toegangsnummer 3. Deze inventarissen zijn te bekijken op onze website en op www.archieven.nl.
 

Bouwvergunningen

Sedert enkele jaren zijn alle archieven van het RHC toegankelijk via www.archieven.nl. Dat geldt ook voor de bouwvergunningen die aan het RHC zijn overdragen. Maar de beschrijvingen stonden zodanig versnipperd dat zoeken naar een bouwdossier doorgaans lastig was.
Dit is voortaan verholpen door een aparte zoekingang te maken op www.archieven.nl: Bouwdossiers. Hier staan inmiddels de beschrijvingen van ruim 53.000 bouwvergunningen. De beschrijvingen worden voortdurend aangepast. Zodra nieuwe bouwvergunningen worden overgedragen aan het RHC komen deze ook weer beschikbaar via de toegang Bouwdossiers.
Momenteel zijn de volgende bouwvergunningen van de volgende plaatsen beschikbaar:
-Amerongen, 1903-2005
-Bunnik, Odijk en Werkhoven, 1892-2016
-Cothen, 1905-1995
-Doorn, 1905-2005
-Driebergen, 1926-2005
-Houten, 1902-1960
-Langbroek, 1908-1995
-Leersum, 1905-2005
-Maarn, 1905-1927
-Rhenen, 1908-1960
-Schalkwijk, 1903-1961
-Tull en ’t Waal, 1904-1961
-Wijk bij Duurstede, 1875-1995

 


Charterbank 

Op vrijdag 25 januari lanceerde het Huygens ING de Digitale Charterbank Nederland. Deze nieuwe website ontsluit in één keer meer dan 170.000 oorkonden die in Nederlandse archieven worden bewaard. Ook de ongeveer 1500 charters van het RHC Zuidoost Utrecht, uit de periode van 1300 tot 1844, zijn hierin opgenomen.
Dankzij de Digitale Charterbank Nederland (DCN) kan iedereen voortaan online op één plek de vele tienduizenden oorkonden, oftewel charters, doorzoeken die in de verschillende Nederlandse archieven worden bewaard.
De Digitale Charterbank Nederland is tot stand gekomen in samenwerking met De Ree Archiefsystemen en de Nederlandse archiefdiensten.