HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Catalogus Bibliotheek online

Het RHC beheert een grote collectie boeken en tijdschriften. In de eigen bibliotheek van het RHC zitten vooral publicaties die specifiek over het werkgebied, het zuidoosten van de provincie Utrecht, gaan. Daarnaast zijn er meer algemene boeken over historie en cultuur. Dankzij een schenking van de heer Deys uit Rhenen is er ook veel cartografische literatuur. Bovendien beheert het RHC de bibliotheek met doubletten van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW). Hierin bevinden zich vooral publicaties over genealogie, archeologie en natuur en milieu in binnen- en buitenland. De catalogus die deze week online is gegaan (zie homepage), bevat de eerste ruim 4300 titels. Dit zijn alleen titels uit de eigen bibliotheek. De series en monografieŽn van het KNGGW zullen hier de komende tijd aan worden toegevoegd. De bibliotheek is geen uitleenbibliotheek. Alle boeken en tijdschriften zijn op de studiezaal te raadplegen tijdens de openingstijden (zie homepage). Bij hoge uitzondering kunnen (dubbele) boeken voor een korte periode worden geleend.