HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Stichting Muziekschool Houten

Het archief van de Stichting Muziekschool Houten  is onlangs geordend en toegankelijk gemaakt. De inventaris is te vinden onder toegangsnummer 125.   

De Stichting Muziekschool Houten speelde een belangrijke rol in het muziekonderwijs in de gemeente Houten in de jaren tussen 1974 en 1997. De Stichting was een initiatief van enkele  plaatselijke musici  die van mening waren dat goede muziekeducatie in een zich gestaag uitbreidende gemeente als Houten eigenlijk niet mocht ontbreken. Vandaar een muziekschool. Naast algemene muzikale vorming en het beoefenen van muziek door het bespelen van instrumenten zag de school ook een taak voor zich weggelegd bij het ondersteunen van clubs en verenigingen die zich bezig hielden met muziek en van het muziekonderwijs op de basisscholen. Ook zang en dans maakten deel uit van het onderwijsprogramma.

 De Muziekschool voorzag duidelijk in een behoefte. Begonnen met een kleine staf en met lesmogelijkheden voor een beperkt aantal instrumenten, groeide de school snel uit tot een organisatie met een tiental professionele medewerkers en een navenant uitgebreid onderwijsaanbod. Eind jaren tachtig telde de Muziekschool ongeveer 300 leerlingen en de prognoses voorspelden verdere groei. Toch viel voor de SMH  in 1997 nog vrij plotseling het doek. De achilleshiel van de Stichting was de afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie, zeker toen de organisatie een steeds professioneler karakter kreeg en financieel steeds zwaarder op de gemeente  ging leunen. In diezelfde tijd besloot Houten het subsidiebeleid te herzien waardoor de SMH flink moest inleveren. Op die manier werd het onmogelijk de Muziekschool in de bestaande vorm overeind te houden. Het  muziekonderwijs in Houten werd op een andere manier  georganiseerd. Daarbij was geen plaats meer voor de SMH. De Stichting werd in 1997 opgeheven