HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Inwonerlijst Hagestein 1624 boven water

In het archief van het gerechtsbestuur Hagestein (1600-1808) is een inwonerlijst opgenomen uit 1624. De lijst bevat alle gewapende inwoners van het dorp. Het gaat om 109 personen, waarvan er 35 een geweer (roer) hadden. De overige 74 waren zogenaamde caetsbalgers. 

Het stuk is onlangs gedeponeerd in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht en komt uit de verzameling van dhr. Van der Gouw, provinciaal archivaris van Zuid-Holland. De lijst is volledig getranscribeerd en zichtbaar op de website van het RHC onder toegang 419.