HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Opening nieuwe archiefgebouw RHC Zuidoost Utrecht

Donderdagmiddag 13 oktober 2011 vond de officiële opening van het nieuwe archiefgebouw van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. plaats. Circa 140 genodigden werden verwelkomd in de raadszaal in het gemeentehuis te Wijk bij Duurstede.

De eerste spreker, de heer G.F. Naafs, bestuursvoorzitter van het samenwerkingverband, ging in op de verschillen tussen het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, dat tussen 1996 en 2010 bestond, en het RHC Zuidoost Utrecht dat op 1 januari 2010 werd opgericht. Hij concludeerde dat met de bouw van de archiefbewaarplaats de grootste knelpunten, het tekort aan kwalitatief goede depotruimte en de verspreide opslag van de archieven, voor de komende decennia zijn opgelost.

Daarna volgden een videopresentatie van het bouwproject, door de heer W.R. Leeman en een toespraak van de voorzitter van de Vriendenstichting van het RHC, de heer H.J.F. Reeringh. Aansluitend kregen enkele aanwezige Vrienden, die een of meer door de archiefcalamiteit beschadigde archiefstukken hebben geadopteerd, een ingelijste foto van het document vóór en na de restauratie.

Vervolgens verzorgde grafisch ontwerper A. van Zwieten een presentatie over het ontwerp en de vervaardiging van de tien afbeeldingen van kastelen uit de regio, die in grijze granieten platen zijn aangebracht in de geelbruine kalkstenen buitengevel van het gebouw.

Tot slot wist musicus/dirigent R. de Haan de aanwezigen, na een aanstekelijke repetitie in de raadszaal, naar buiten te dirigeren, waar hij vanaf het dak van het nieuwe archiefgebouw leiding gaf aan het spreekkoor van genodigden. Met een luid en welgemeend proost werd het gebouw ‘ingewijd’ en kon de borrel beginnen.

(foto's W.R. Leeman)
De heer T. van den Heuvel van Jacomij Metalen ontvangt uit handen van de archivaris mevrouw M.A. van der Eerden-Vonk en de heer H.J.F. Reeringh een ingelijste foto van een door hem geadopteerd archiefstuk (foto links)
Een deel van de genodigden in de raadszaal van het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede op 13 oktober 2011

Er wordt geoefend voor de uitvoering van het muziekstuk waarmee het archiefgebouw door het publiek in gebruik is genomen