HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Doornse historie online

DOORN - Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht presenteert maandagavond 5 maart een nieuw onderdeel van haar website met Doornse historische bronnen. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Doornse Historische Vereniging ‘Thorheim’ zal Herman Postema een toelichting geven. Hij heeft in de afgelopen jaren deze bronnen over ruim 200 jaar leven en werken in Doorn gedigitaliseerd.


“Het oudste archiefstuk van Doorn dateert uit 1632”, zegt Postema. De stukken lopen door tot 1811. Na de Franse overheersing kreeg Nederland een monarchie. Dat had grote invloed op het burgerlijk bestuur, zodat alle gemeenten met nieuwe boeken moesten beginnen. De oude sloegen zij veelal op in kasten in het gemeentehuis. Hierna is veel materiaal verloren gegaan. Van Doorn is verrassend veel bewaard gebleven. En het meeste verkeert nog in zeer goede staat.

Postema begon al in 1988 met het overtypen van oude stukken. Op deze manier leerde hij het oude schrift lezen. Nadat het jaren stil had gelegen, richtte hij in december 2001 de ‘Werkgroep 18e eeuw’ op. Deze werkgroep had tot doel het uitgeven van Doornse historische bronnen. In de loop der jaren zijn door deze werkgroep, later overgenomen door de historische vereniging van Doorn, 38 deeltjes ‘Bronnen van Doorn’ uitgegeven. Dat betrof vooral delen van het oude gerechtsbestuur, ongeveer vergelijkbaar met de huidige gemeenteraad. Veel oude belastingregisters, lijsten met inwoners en natuurlijk de notulen van de gemeenteraad zijn hiermee toegankelijk geworden.

In de 17e en 18e eeuw had vrijwel ieder dorp zijn eigen rechtspraak. Zo ook Doorn. Hier zat het belangrijkste verschil met een huidig gemeenteraadslid. Postema: “Een schepen was niet alleen raadslid, maar maakte ook deel uit van de rechtbank. Hiervoor verschenen de Doornaars als zij iets verkocht hadden, voor een testament, huwelijkse voorwaarden, boedelscheiding, maar ook als er onenigheid was. In zaken waarop lijfstraffen stonden, mocht de Doornse rechtbank geen uitspraak doen. Die werden in Utrecht beslist.”

Met de digitalisering van de Doornse historie, ruim 4000 akten, vergelijkbaar met drie pakken A4-papier, is de geschiedenis van dit dorp eindelijk toegankelijk voor een breed publiek. Ook stamboomonderzoekers die het oude schrift niet beheersen, kunnen nu hun genealogie verrijken met aanvullende gegevens. Zo is voor veel lang-overleden Doornaars een beeld te krijgen van hun manier van leven.

In de afgelopen maanden heeft de webmaster van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht hard gewerkt om de bronnen op de in maart vorig jaar gelanceerde website te krijgen. De ‘Werkgroep 18e eeuw’ houdt hiermee op te bestaan. “Maar het onderzoek naar de geschiedenis van Doorn gaat onverminderd door”, zegt Postema, “want met deze bronnen is nog niet alles verteld over de historie van ons dorp”.