HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
Presentatie beeldbank


Vorig jaar maart presenteerde het RHC Zuidoost Utrecht trots zijn nieuwe website met het onderdeel zoeken in kranten. Donderdag 19 april jl. werd een nieuwe mijlpaal bereikt met de presentatie van de beeldbank. Hierin kan via de website worden gezocht naar beeldmateriaal van de plaatsen in het werkgebied van de archiefdienst.

De bijeenkomst vond plaats in het dorpshuis De Twee Marken te Maarn, aansluitend op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Maarn Maarsbergen Natuurlijk. De presentatie werd ingeleid door de streekarchivaris van het RHC, mw. Ria van der Eerden, die kort inging op de ontwikkeling van het project en de partijen die daarbij betrokken zijn. Ook vertelde zij dat op dit moment gezocht kan worden in het beeldmateriaal van de Topografisch-Historische Atlassen (THA) van Maarn en een gedeelte van Houten, maar dat dit in de toekomst uitgebreid zal worden met Amerongen, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Cothen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Langbroek, Leersum, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Vanwege de daarmee gemoeide kosten en tijd zal dat heel geleidelijk gaan. Tot slot deed Ria nog een oproep om historisch interessante foto’s onder te brengen bij het RHC.


Daarna was het woord aan Gijs van Roekel die uitgebreid stilstond bij de vele en tijdrovende werkzaamheden die hij, onder begeleiding van het RHC, aan de THA Maarn-Maarsbergen heeft uitgevoerd. Voordat het beeldmateriaal online doorzoekbaar was werden de foto’s stuk voor stuk geordend, voorzien van een barcode, gedigitaliseerd, beschreven en tenslotte opgenomen in het informatiesysteem Atlantis. Het duurde in totaal ongeveer twee jaar voordat het project THA Maarn (2700 foto’s) gereed was! Tijdens het tweede deel van zijn presentatie liet Gijs online zien hoe de beeldbank werkt, op welke manieren er gezocht kan worden en hoe men de resultaten kan bekijken. Het publiek reageerde enthousiast, met name toen een luchtfoto van Maarn uit 1925 werd getoond. Na afloop liep de zaal opvallend snel leeg, blijkbaar had iedereen de smaak te pakken gekregen en wilde men thuis zelf zoeken in de beeldbank.

Foto's: E. Hinders