HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
In het aprilnummer van Vroeger en Nu, het tijdschrift van de historische kring van Driebergen-Rijsenburg, wordt de gewezen burgemeester Christiaan Cordes in het zonnetje gezet. De Amsterdamse Cordes vocht mee tegen de Belgen in 1831 en behoorde tot het patriciaat. Cordes verdiende een kapitaal met zijn suikerfabriek en besloot al vroeg om op de Heuvelrug te gaan rentenieren. Hij bouwde rond 1845 de buitenplaats Hoogerheide, na zijn dood bekend geworden als Bloemenheuvel. Cordes werd twee jaar later burgemeester van Driebergen, maar moest die functie opgeven omdat hij zitting nam in de Utrechtse Gedeputeerde Staten. In 1833 was Cordes in Amsterdam getrouwd met Hendrika Bloemen en hoewel het echtpaar acht kinderen kreeg, werd het gezin door veel ongeluk bezocht. En dochtertje werd doodgeboren, een zoontje overleed al op driejarige leeftijd en twee andere zoons overleden eveneens relatief jong. De familie kocht een graf in Driebergen. Dit grafmonument is onlangs in oude luister hersteld.