HOME

 NIEUWS
Nieuws
Agenda
Nieuwsbrieven

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Doorzoek de bronnen
Via archieven.nl
Kranten
Beeldbank
Bibliotheek

 ORGANISATIE
Adresgegevens
Werkgebied
Bestuur, medewerkers
Beleidsstukken
Jaarstukken

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 LOKALE HISTORIE

 COLLECTIE DEYS
In de bibliotheek
In de beeldbank

 KROMME RIJN
   SYMPOSIUM


 VRIEND WORDEN?

 LINKS
PublicatieGemeenschappelijke Regeling 2014

Vanaf1 januari 2014 is de bestaande Gemeenschappelijke Regeling (GR) RHCZuidoost Utrecht uitgebreid met de gemeente Vianen als zesde deelnemer. De GR moest daarom worden vernieuwd. De regeling uit 2010 is hiermee vervallen en vervangen door de nieuwe GR RHC Zuidoost Utrecht 2014.
Door de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), met een overgangstermijn van één jaar, zal de GR per 1 januari 2016 opnieuw moeten worden aangepast. In de loop van dit jaar 2015 wordt onderzocht of de nieuwe, lichtere samenwerkingsvorm die de Wgr biedt, die van de bedrijfsvoeringsorganisatie, voor het RHC een goed alternatief is.