Nieuwsbrief RHC Zuidoost Utrecht 1 van 2016

18 mei 2016

Nieuwbrief nu met de foto's

Afgelopen week heeft u een nieuwsbrief van ons ontvangen, maar helaas waren de links naar de foto's niet goed overgekomen. Hierbij een verbeterde versie.


Publieksjaarbericht 2015

Het RHC heeft in 2016 voor het eerst een digitaal jaarverslag gemaakt voor het publiek. Het Publieksjaarbericht 2015 geeft in woord en beeld de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen weer in het afgelopen jaar. Dankzij de hyperlinks komt u direct terecht bij alle voor u interessante informatie.

Voor vragen of opmerkingen over dit Jaarbericht 2015: info@rhczuidoostutrecht.nl.

Dit eerste publieksverslag verschijnt naast het hoofdzakelijk financiële jaarverslag over 2015 en naast zes interne verslagen over de taak toezicht en advisering aan de colleges van burgemeester en wethouders van de zes deelnemende gemeenten.

Wilt u deze meer inhoudelijke beleidsstukken en andere financiële jaarstukken zien? Ga dan naar het onderdeel Organisatie op deze site.


Loek Caspers en het verzet

Op 4 mei zond Andere Tijden op NPO-2 een special uit over de laatste verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Deze speciale uitzending bestond uit drie portretten van mensen die in de Tweede Wereldoorlog kozen voor verzet tegen de Duitsers. Ze waren koerier, hielpen onderduikers en pleegden overvallen.

Het archief van Loek Caspers berust in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht in Wijk bij Duurstede. De nieuwe inventaris is te vinden op T00299.

Op de foto Loek als verpleegster in de Tweede Wereldoorlog en een recente foto.


Slotmanifestatie driestadsrechten

Het RHC Zuidoost Utrecht participeert in de activiteiten rond de drie stadsrechten van Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede.

Op zondag 29 mei om 15.30 (inloop vanaf 15.00) is in het Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97 de slotmanifestatie.

Het afwisselende programma zal onder meer bestaan uit een lezing van stadsrechtendeskundige Joost Cox, de presentatie van het boekje ‘De stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen’ en een documentaire van Huub Bakker over het driestadsrechtenproject. Daarnaast vindt de prijsuitreiking van de Viaanse LEGO bouwwedstrijd en de veiling van het LEGO-mozaïek van het Viaanse Stadhuis plaats.

Het programma eindigt rond 16:45 uur. Daarna zal de mogelijkheid bestaan om onder het genot van een borrel en een hapje na te praten en het boekje te verkrijgen.


Gereformeerd kerkarchief

Het archief van de Gereformeerde kerk van Maarn-Maarsbergen (216), dat begint in 1924 en doorloopt tot de fusie met de Hervormde Gemeente tot de Protestantse Kerk Nederland in 2003, is namens de kerk geheel geïnventariseerd door de heer A.J. de Boer.


Collectie Oud-Leersum

In de afgelopen jaren heeft het RHC Zuidoost Utrecht geregeld aanvullingen gekregen op de collectie van de Stichting Oud-Leersum en omstreken. Deze collectie is bijeen gebracht door Leersummer Jan van der Valk.

Deze collectie is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de Leersumse middenstand. Notulenboeken van voorlopers van huidige vakbonden vertellen bijvoorbeeld hoe de Leersummers door crisisjaren heen kwamen. Maar ook persoonlijke documenten en genealogische verzamelingen kregen een plaats. De collectie begint in 1873 en eindigt in 2007. Voor een onderzoeker een heerlijke bron om in te grasduinen. Zie voor de inventaris: T00094.pdf


Familiearchief De Wijckerslooth

Vrijdagmiddag 18 maart 2016 vond in het oude stadhuis in Wijk bij Duurstede de feestelijke presentatie plaats van de inventaris van het Familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Dit rijke en oude archief is eind 2012 door de heer R.J. de Wijkerslooth in langdurige bruikleen gegeven aan het RHC. Voorjaar 2015 volgde nog een grote 19de-eeuwse aanvulling in een spannende hutkoffer uit Brussel. Het archief bevond zich tot dan op kasteel Weerdesteyn in Langbroek en was alleen bij ingewijden bekend. Ad van Bemmel maakte in anderhalf jaar tijd een prachtige inventaris met uitgebreide beschrijvingen van de duizenden stukken (acht meter bij elkaar) uit de jaren 1418-1920. Hierdoor is het archief nu voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op de studiezaal van het RHC in Wijk bij Duurstede.

Het bevat vooral stukken van de twee adellijke en katholieke families De Wijkerslooth de Weerdesteyn en Ram van Schalkwijk, maar natuurlijk ook van andere verwante families. Bovendien hebben de stukkenbetrekking op bezittingen in een groot gebied. Noord-Holland (met name Alkmaar en omgeving, Edam, Haarlem, Oegstgeest en Velsen),Zuid-Holland (met name Dordrecht, Hoekse Waard en Zwijndrechtsewaard) en Noord-Brabant (Land van Altena) zijn goed vertegenwoordigd. Het familiearchief zit vol verrassingen en verhalen: een echte Fundgrübe, zoals de inventarisator het uitdrukte.

De videopresentatie van fotograaf Winfried Leeman geeft een goede indruk van het archief: https://www.youtube.com/watch?v=zBPKrxO2VrQ Zie voor zijn foto’s van de feestelijke presentatie: de foto's.


Nieuwe foto's Houten

De beeldbank is aangevuld met bijna 600 nieuwe foto's van Houten en directe omgeving, zie beeldbank. Voor Houten betekende dit een uitbreiding met bijna eenderde.

De foto's dateren van ca 1890-2002 en bestrijken een groot deel van het dorp.

De beeldbank telt momenteel 12.500 afbeeldingen uit vrijwel het hele werkgebied van het RHC Zuidoost Utrecht.


Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik dan op afmelden nieuwsbrief
© 2012 - 2016 RHC Zuidoost Utrecht